/7. mezinárodní sympozium rytého skla
v Kamenickém Šenově/


7. Mezinárodní sympozium rytého skla 2017
se koná v termínu 11.-17. 9. 2017. Na akci
se budou podílet téměř dvě desítky výtvarníků,
zastupujících nejen domácí scénu,
ale i evropskou a americkou. Účast na sympoziu
je proto považována za vysoce prestižní
záležitost. Součástí sympozia jsou kromě sekce
určené profesionálům rovněž další sekce - studentská a řemeslná, určená pro rytce skla.

Cílem sympozia je propagace tradice českého sklářství doma i v zahraničí a především povzbuzení zájmu o ryté sklo jako o velmi specifickou technologii typickou pro severočeské sklářství, které proslavilo především Kamenickošenovsko. V místě sympozia působí také nejstarší sklářská škola
v Evropě, která se na akci také podílí.

Nejen její studenti mají možnost seznámit se
s tvorbou světově známých výtvarníků, s mistry
rytého skla udržujícími skvělou řemeslnou
tradici a absolvovat řadu odborných přednášek.
Samotné teoretické sympozium přinese další
odborné poznatky o specificích českého rytého
skla, bude ale zároveň doplněno zajímavostmi
ze zahraničí a informacemi o dění v tomto oboru
z muzeí, výzkumných institucí i od výrobců.

Na sympozium budou navazovat slavnosti města Kamenický Šenov plánované na sobotu 16. 9. 2017, kdy budou probíhat také dny otevřených dveří Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově a významných sklářských firem, mezi něž patří
např. Preciosa, a. s.
Letošní ročník je rozčleněn do sekcí:
Mezinárodní rytecké sympozium
Studentská sekce Mezinárodního ryteckého sympozia
Teoretické sympozium rytého skla

Doprovodný program
Fair & Trade
Workshopy
Den skla a světla
Městské slavnosti