Výstavy byly v rámci sympozia hned tři:
Pocta Franzi Wendlerovi a výstava prací
účastníků sympozia ve Sklářském muzeu
a výstava studentských prací v Zelené
galerii naproti muzeu.

Nedávno zesnulý Franz Wendler byl
pokračovatelem linie rytého skla, která
představuje naprostou elitu tzv. klasické
rytiny a je nesmírně příjemné vidět jeho
dílo v kontextu vystavených děl účastníků
sympozia. Teze o vrcholném mistrovství
a hledání nových možností rytého skla
(zejména v rámci studentského programu
vedeného J. Šárou) ožívají v sympatické
konfrontaci, která je stejně osvěžující jako
potřebná. Je nutné zdůraznit, že vystavená
díla vznikala různým způsobem. Některé
vystavené exponáty byly přivezeny již
hotové (což je při jejich náročnosti
pochopitelné), jiné byly instalovány
doslova na poslední chvíli těsně po jejich
dokončení v dílnách šenovské školy.
Tím je dán charakter expozice, která
ovšem díky tomu získala na dynamičnosti
a rozmanitosti. Smysl sympozia –
zachování kontinuity, otevřenost novým
podnětům a setkání lidí, kterým v (nejen)
rytém skle o něco jde – se pak ve
výstavách zhmotňuje více než dostatečně.
(J.Polanecký,výňatek z článku pro
Keramiku a sklo).

Výstava „Pocta Franzi Wendlerovi“


Franz Wendler se narodil 6. června 1913
v Mnichově. Pocházel ze sklářské rodiny,
což bylo určující pro jeho pozdější povolání
rytce skla. Po studiu na reálce v České
Lípě nastoupil do učení ve firmě pana
Markowského ve Skalici. Věnoval se
především historizujícím dekorům od
biedermeieru, přes historismus až
k secesi a Art Decu, ale vytvářel také
vlastní soudobé dekory. V roce 1936 se
osamostatnil a založil vlastní ryteckou
dílnu v Novém Boru. Po návratu z druhé světové války
začínal pracovat opět jako rytec nejprve
v Bedburgu v Německu, v roce 1950
přesídlil do Rheinbachu u Bonnu. Tam
již působila řada jeho krajanů, převážně
z Kamenického Šenova. Od roku 1963
postupně realizoval svoji představu
vytvářet ryté unikáty pro uměnímilovné
zákazníky a sběratele. Ve vybraných
sklářských hutích nechával zhotovovat
dle svých vzorů malé série skleněných
výrobků, které dekoroval originálními návrhy.

Za svého působení vytvořil Franz
Wendler řadu hodnotných prací,
od reprezentativních darů pro státní
představitele až po skvosty doplňující
kolekce soukromých sbírek a muzeí.
Životní dílo tohoto vynikajícího sklářského
výtvarníka prezentují také exponáty ve
Sklářském muzeu v Rheinbachu. Výběr
z nich představuje tato výstava, doplněná
rytinami ze soukromých sbírek rodin
Meurer a Unterbusch z Německa.

Jedno ze svých posledních děl věnoval
Franz Wendler kamenickošenovskému
Sklářskému muzeu. Kamenický Šenov,
partnerské město Rheinbachu, rád a často
navštěvoval a měl zde mnoho přátel. I ve
svém vysokém věku se zúčastnil trienále
Mezinárodních sympozií rytého skla.

Projekt Pocta Franzi Wendlerovi byl
podpořen Česko-německým fondem
budoucnosti.