Sdružení sympozia rytého skla Celý
program by se měl stát něčím
nezapomenutelným. Zmobilizujte vaši
veškerou kreativitu a předveďte, jak se dá
dělat nové ryté sklo. Dokažte, že je jako
řemeslná a umělecká technika živé!

Komunikace a provedení vernisáže
navrhujte, promýšlejte a koncipujte jako
netradiční slavnost. Model chlebíčky, víno
a jít domu na NOVU nepřípustný.
v Kamenickém Šenově – již tradičně –
vyhlašuje v rámci 5. ročníku mezinárodního
sympozia tzv. STUDENTSKÝ PROGRAM.
Mezi účastníky jsou do kategorie studentů
– mladých výtvarníků vybráni studenti
z šesti středních a dvou vysokých škol
v České republice. Střední škola bude
zastoupena vždy jedním vybraným
studentem, vysoká škola dvěma účastníky.
Jejich účast na sympoziu bude bezplatná.

Studenti budou v průběhu sympozia
pracovat v prostorách kamenickošenovské
sklářské školy na samostatném programu
na téma „Moje modrá planeta“. Účastní se
společné výstavy, na níž představí jednu
svoji práci, kterou předají při registraci,
případně ji dokončí v průběhu sympozia.

Vedením studentského programu je
pověřen rytec skla a pedagog Jaroslav
Šára.

/Pro účast na studentském programu
byly osloveny následující školy/

VŠUP Praha, UJEP Ústí n/L., SUPŠS
Kamenický Šenov, SUPŠS Železný Brod,
SPŠS a VOŠ Nový Bor, SUPŠ Turnov,
SPŠ a VOŠ Jablonec n/N., SUPŠS
Valašské Meziříčí

Ryté sklo je historicky spjato s luxusem.
Současná hyperkonzumní společnost
změnila chápání luxusu a investuje své
prostředky do zdravého životního stylu,
bezpečí nebo individualismu. Náročná
umělecko-řemeslná tvorba je v tomto
spektru vytěsněna do okrajových zájmů
znalců nebo sběratelů.

/Cílem naší práce je/
– studie na téma introdukce rytého
skla jako formy luxusu do širších
společenských vrstev, se zachováním
pokud možno vysokých estetických,
uměleckých i řemeslných kvalit
(myšlenka Bauhausu), které zahrnují
inovativní tvarosloví, výborné zpracování
a komunikativní prezentaci

– uvést ryté sklo v nových formách,
významech a konotacích (např. vazba
na funkci, materiálové kombinace,
technologické inovace...)

Studenti vysokých škol budou po
seznámení s podnětem problém řešit
individuálně, studenti škol středních
ve dvojicích, příp. trojicích. Součástí
práce na jednotlivých objektech budou
i společné konzultace a příprava
prezentace, adjustace a expozice,
taktéž dočasná i dlouhodobá
komunikace s recipienty.

/Požadavky/
Pro úspěšné zvládnutí úkolu je z časových
důvodů nutná předběžná příprava formou
ideových skic, na kterých bude postavena
rozhodující část spolupráce. Studenti by
měli mít připraveny návrhy (příp. formy,
vlastní suroviny), nebo alespoň jasnou
představu o tom, co chtějí tvořit. Pět dní
se budou zabývat tvorbou nejen svých
děl, ale i koncepcí a realizací společné
expozice (I-Centrum – prostorové
parametry upřesním), stejně jako
prezentací (CV v digitální podobě)
a formami komunikace s publikem.
Projekt nekončí expozicí.

/Materiál/
– k dispozici budou tabule tmavého,
svařečského skla

– další rozměrově nespecifikované
tabulové sklo

– foukané tvary ze Sklář. Atelieru Petera
Ratha

– foukané i hutní tvary podle připravených
návrhů a forem (sádra, papír..) v huti Ajeto
Nový Bor (profily forem nabídnutých
hutěmi budou zaslány přihlášeným
studentům)

/Technologie/
– broušení, rytí, řezání, pískování,
individuálně řez. vodním paprskem, hutní
tvarování (individuálně), lehání v el. peci
(výjimečně), lepení UV lepidlem, tiffany
technika, k dispozici bude i kovodílna,
modelovací hlína, sádra (nutno předběžně
zažádat)...

další technické a materiálové požadavky
zasílejte na jaroslavsara@seznam.cz

Propozice studentského
programu


Cílem studentského programu je návrh,
realizace a prezentace materiálové studie
(návrhu v reálu), na téma zavedení rytého
skla jako formy luxusu do širších
společenských vrstev, se zachováním
vysokých estetických, uměleckých
i řemeslných kvalit s důrazem na
inovativní design, výborné zpracování,
(bohužel limitované časem a prostředky)
a komunikativní prezentaci. Měl by být
zhmotnělou a náležitě podanou
představou studenta, jak by se sklo
mohlo dělat jinak a nově.

/Co budem řešit/
Studenti vysokých škol budou své návrhy
realizovat individuálně, studenti škol
středních ve dvojicích, příp. trojicích.
Součástí práce na jednotlivých částech
projektu budou i společné konzultace.

Části projektu


/1. Vlastní objekt zahrnující ryté sklo/
Pro úspěšné zvládnutí úkolu je z časových
důvodů nutná předběžná příprava alespoň
formou ideových skic, modelů atd.
Studenti by měli mít připraveny návrhy
(příp. formy, vlastní suroviny), nebo
alespoň jasnou představu o tom, co chtějí
tvořit, na čemž bude postavena rozhodující
část spolupráce. Při použití specifických
materiálů doporučuji zajistit si je předem!

Bude k dispozici sklář. huť Ajeto v Novém
Boru (pondělí 8.9., cca 3 hodiny!). Studenti
se zájmem o využití musí mít připravenu
formu, anebo skicu, příp. střih (profil)
tvaru (ve sklárně je asi 150 forem – možno
použít). Pracovní čas bude limitován
počtem zúčastněných studentů, proto
nepočítejte s velkým množstvím suroviny
ani prostoru u pece. Tvar by neměl
přesáhnout výšku 30 cm. Tvorba z volné
ruky z časových důvodů je nepřípustná.
Dále budou k dispozici tabule tmavého,
svařečského skla (vel.cca A4), další
rozměrově nespecifikované tabulové sklo
a nespecifikované foukané tvary ze Sklář.
Atelieru Petera Ratha.

tiffany technika, grafický lis a barvy,
k dispozici bude i kovodílna, modelovací
hlína, sádra (nutno předběžně zažádat),
něco čtvrtek A4...

– veškeré nutné prostředky pro vaši tvorbu
si raději vezměte s sebou (skicáky, psací
potřeby, nářadí..)
další technické a materiálové požadavky
zasílejte na jaroslavsara@seznam.cz

/2. Komunikace a prezentace/
Na společných konzultačních schůzkách
navrhneme a rozplánujeme komunikační
strategii. Jak oslovit, upozornit, zaujmout
potenciální diváky. Výroba letáků
(vitrografie), reklam a upoutávek na náš
program.

– vezměte s sebou vaše CV, příp. portfolio
v digitální podobě!!!
/3. Adjustace a expozice/
Na společných konzultačních schůzkách
navrhneme a rozplánujeme formy
adjustace, konečné expozice a vernisáže
a možné formy další komunikace s diváky.

Vernisáž proběhne v sobotu 13. 9.
odpoledne v Zelené Galerii.

K dispozici jsou dvě místnosti. Hlavní cca
8 x 4 m se dvěma výlohami, okno, vstupní
dveře a dveře do zadní menší místnosti
cca 4 x 4 m, 2 okna, dveře, umyvadlo.
Výška stropů cca 3 m. Pod stropy jsou

instalovány závěsné lišty. Vrtání i jiné
zásahy do omítky nejsou možné. Výlohy
jsou osazeny v podlaze a stropu mřížkou
použitelnou k uchycení čehokoliv. Objekty
by měly být nainstalovány tak, aby byly
vidět i při uzavření galerie, tedy okny
z ulice.

Celý program by se měl stát něčím
nezapomenutelným. Zmobilizujte vaši
veškerou kreativitu a předveďte, jak se
dá dělat nové ryté sklo. Dokažte, že je
jako řemeslná a umělecká technika živé!
Komunikace a provedení vernisáže
navrhujte, promýšlejte a koncipujte jako
netradiční slavnost. Model chlebíčky,
víno a jít domu na NOVU nepřípustný.