/Čestné předsednictvo/
Mgr. Ota Raiter

(starosta města Kamenického Šenova)
Peter Rath
(Sklářský ateliér Kamenický Šenov a Vídeň)
Prof. Jiří Harcuba
(Praha)
Ak.soch. René Roubíček
(Kamenický Šenov, Praha)
Prof. Vladimír Kopecký
(VŠUP Praha)

/Sympozium je určeno pro/
– umělecké rytce skla
– samostatné výtvarníky
– historiky umění
– muzejní pracovníky
– sběratele a galeristy
– zástupce odborného tisku

Je očekávána účast tvůrců a odborníků
z přibližně 15-ti států světa.

/Jednací řeč/
– čeština
– angličtina
– němčina
/Cíle sympozia/
– vyvolat podněty k nové
tvorbě v oboru rytí skla
– získat pro tuto myšlenku nejlepší
odborníky tohoto oboru z celého světa
– obnovit staré a vytvořit nové kontakty Vážení hosté, milí účastníci
5. Mezinárodního sympozia rytého skla,

/Odborný garant/
Helena Braunová

(ředitelka Sklářského muzea
v Kamenickém Šenově)
Akad.malíř František Janák
ředitel SUPŠS v Kamenickém Šenově

/Sekretariát konference/
Agentura Carolina spol. s r.o.
Ing. Magdalena Kocourková
Albertov 3a/7
P.O.Box 45
128 01 Praha 2

/Organizační zajištění/
Sdružení sympozia rytého skla
Osvobození 69
471 14 Kamenický Šenov
Česká republika
/Kontaktní osoba/
Helena Braunová