Cena České
sklářské společnosti


Česká sklářská společnost, která sdružuje
sklářské pedagogy, vědce, výzkumníky,
techniky a další odborníky převážně
sklářského zaměření, podporuje rozvoj
pokrokových způsobů výroby ve sklářství
a vypsala u příležitosti konání 5. ročníku
Mezinárodního symposia rytého skla
sympozia tuto jednorázovou cenu.

/Poslání ceny/
Zvýšit zájem především mladších
pracovníků v oboru rytí skla včetně
studentů o užití nových technik, zvyšujících
produktivitu práce, umožňujících vytváření
nových a atraktivních dekorů a výrobků,
odlišujících se od klasických vzorů.

/Udělení ceny/
Cena byla udělena tvůrci za výrobek,
odpovídající nejvíce požadovaným
kritériím, který vybere výběrová komise
ČSS ve složení: ing.Petr Beránek,
Vlastimil Dvořák, Rudolf Hais. Věcná
cena – publikace „Historie sklářské
výroby v českých zemích“ byla předána
na slavnostním večeru dne 13. 9. 2008
zástupcem společnosti.

/Charakter ceny/
Cena se skládá z
– diplomu, obsahujícího jméno
odměněného a stručný důvod
udělení ceny
– souboru odborných knih „Historie
sklářské výroby v českých zemích“
– zveřejnění výsledku soutěže
v časopise Sklář a keramik případně
i v dalších mediích

Cenu České sklářské společnosti
získala Kim Song Mi z Jižní Korey,
která v současné době studuje na
Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské ve Valašském Meziříčí.

Cena zámku Bezdružice


Cena zámku Bezdružice je určena všem
účastníkům sympozia v souladu s jeho
základní ideou „vyvolávat podněty k nové
tvorbě v oboru rytí skla“. Cena v částce
1.000,- EUR bude udělena za objevování
a hledání nových cest, nových technik
a technologií ve využití rytí skla ve volné
tvorbě.

Cenu zámku Bezdružice získala za své
dílo – soubor skleněných rytých obrazů
„Pole“– výtvarnice Jitka Skuhravá.

Čestným uznáním poroty byly oceněny
výtvarnice Katharine Coleman z Anglie
a studentka Jana Hejnyšová ze Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské ve
Valašském Meziříčí.

Cena sklářského muzea


Cena Sklářského muzea Kamenický Šenov
byla určena pro všechny zájemce –
s výjimkou profesionálních výtvarníků –,
kteří v měsících červnu a červenci navštívili
muzeum a vypracovali návrh na jeden ze
dvou vystavených tvarů. Vzniklo celkem
45 návrhů, z nichž pouze jediný vytvořil
dospělý návštěvník, ostatní zhotovily děti
a mládež ve věku 3–17 let.

Vybrané dva nejlepší návrhy – oba
nakreslily děti ve věku 11 let Markéta
Strolená a Kryštof Špidlen – byly
realizovány místními rytečkami Janou
Švandrlíkovou a Lenkou Petříkovou
a návštěvníkům muzea se představily
v rámci výstavy děl účastníků sympozia.