„V současné době fotografujeme
exponáty z výstavy prací účastníků
a studentů, finálním výstupem bude
katalog 5. ročníku sympozia, tentokrát
v elektronické podobě.“