Pondělí 5. 9.


– registrace v informační kanceláři
v GLASSiCENTRU, předání hotových
prací ve sklářském muzeu
– zahájení ve Vzdělávacím centru
Městského úřadu v Kamenickém
Šenově, informace o průběhu sympozia
a organizačních záležitostech, raut
– prohlídka dílen Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské
/dále SUPŠS/

Úterý 6. 9.


– seznámení s technikou řezání skla
vodním paprskem ve firmě v České
Kamenici, návštěva dílen a ateliérů
výtvarníků regionu
– prezentace účastníků sympozia ve
vzdělávacím centru /možnost projekce
z CD-R a diapozitivů 5 x 5/
– koncert v kostele

Středa 7. 9.


– volný program dle nabídky výstav a akcí
v regionu /individuální návštěva/
– den otevřených dveří v SUPŠS pro veřejnost

Čtvrtek 8. 9.


– návštěva dílen a ateliérů výtvarníků
regionu – volný program dle nabídky výstav a akcí
v regionu /individuální návštěva/
– pivní večírek na zahradě u Petra Ratha
s programem
– do 18.00 hodin odevzdání hotových prací
ve sklářském muzeu

Pátek 9. 9.


– seminář

Sobota 10. 9.


– volný program
– vernisáž výstavy prací účastníků
sympozia ve sklářském muzeu
– slavnostní ukončení sympozia, předání
cen, společenský večer s tancem

Neděle 11. 9.


– odjezd z Kamenického Šenova