/Cena zámku Bezdružice/
Cena zámku Bezdružice je určena všem
účastníkům sympozia v souladu s jeho
základní ideou „vyvolávat podněty k nové
tvorbě v oboru rytí skla“.

Cena je udělena za objevování a hledání
nových cest, nových technik a technologií
ve využití rytí skla ve volné tvorbě.

/Cena České sklářské společnosti/
Posláním Ceny České sklářské společnosti
je zvýšení zájmu především mladých
pracovníků v oboru rytí skla – včetně
studentů – o využití nových technik,
zvyšujících produktivitu práce,
umožňujících vytváření nových
atraktivních dekorů a výrobků,
odlišujících se od klasických vzorů.

/Cena Ronalda Pennella/
Cena profesora Ronalda Pennella (Anglie)
tématicky zaměřená na přírodní a kulturní
památky severních Čech je určena
studentům Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské v Kamenickém Šenově.
Prof. Ronald Pennell se stal od roku 1982,
kdy poprvé navštívil SUPŠS v Kamenickém
Šenově, jejím velkým přítelem.
Oceňuje vysokou úroveň výuky
a výsledky studentů. Touto cenou
chce porozumět a podpořit tvůrčí
úsilí studentů.

/Cena Sdružení sympozia/
Sdružení sympozia rytého skla uděluje
cenu za dlouhodobý přínos rytému sklu.

/Cena Petera Ratha/
Cena Petera Ratha je vyhlášena pro
účastníky, jimiž jsou osobnosti
z uměleckých profesí z jiných oborů
než sklářských. Návrhy zhotovené
známými umělci z České republiky,
Rakouska a USA realizovali rytci této
oblasti.

/Studentský program sympozia/
V době sympozia od 5. do 9. září
pracovali vybraní studenti sklářských škol
z České republiky, Německa i dalších
zemí na zvláštním studentském programu
vyhlášeném Petrem Rathem. Jejich tvorba
byla zaměřena na kombinaci technik rytí
skla s malbou.

/Cena Sklářského muzea/
Určena byla všem – kromě profesionálních
výtvarníků –, kteří v měsících červnu
a červenci muzeum navštívili a vypracovali
návrh pro rytinu na jeden ze dvou
vybraných tvarů.

Soutěže se zúčastnilo 26 dětí a 2 dospělí.
Bylo uděleno šest cen a jedno čestné
uznání. Čtyři z návrhů byly realizovány
místními rytci.

Ocenění udělovala komise ve složení:
prof. Jiří Harcuba, prof. René Roubíček,
prof. Vladimír Kopecký, ředitel SUPŠS
Kamenický Šenov Pavel Werner, prof
Marián Karel, Antonín Langhamer, Peter
Rath, Josef Kessler, Helena Braunová