V neděli 11. 9. 2005 skončilo v Kamenickém
Šenově 4. Mezinárodní sympozium rytého
skla, které probíhalo od pondělí 5. září.
Jeho organizátory byli Sdružení sympozia
rytého skla, Město Kamenický Šenov,
Česká sklářská společnost, Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Sklářské muzeum a Sklářský ateliér
Petera Ratha v Kamenickém Šenově.

Sympozia se zúčastnilo více než 90
výtvarníků, rytců, studentů a dalších
zájemců z 12 zemí světa (Česká republika,
Austrálie, Rusko, Estonsko, Německo,
Rakousko, Velká Británie, Švýcarsko,
Polsko, Japonsko, Holandsko, Belgie).

Cílem sympozia bylo vyvolávání podnětů
k nové tvorbě v rytém skle a diskuze
o možnostech její realizace, obnovování
starých a vytváření nových kontaktů,
získávání nejlepších odborníků tohoto
oboru z celého světa pro tuto myšlenku. Výtvarníci a rytci měli program již
tradičně rozdělen do tří základních částí –
na program pracovní, kulturní a odborný.
Pracovní program realizovali společně se
studenty sklářských škol v dílnách Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Kamenickém Šenově, kde jim byly
k dispozici dílny rytecké, brusičské,
malířské, i další odborné zázemí školy.
Další část tvořil program doplňkový,
zahrnující návštěvy sklářských firem,
ateliérů a domácích dílen v okolí
Kamenického Šenova a Nového Boru (Fa.
Šiler Č.Kamenice, zabývající se řezáním
skla aj. materiálů vodním paprskem, TGK
Skalice, ateliér a galerie tavených plastik
J.Fišara v Polevsku, rytecká dílna R.Sukupa
ve Svoru, rytecká dílna A.Čančika v Novém
Boru-Arnultovicích, sklářská ateliérová huť
Václava Štěpánka v Novém Boru, ateliér
prof. R. Roubíčka v Kamenickém Šenově).
Součástí tohoto programu byly kulturní
a společenské akce, např. koncert
v kostele, pivní párty u Petra Ratha,
společenský večer na závěr sympozia
atd. Mnozí z účastníků využili také
nabídky návštěv obou sklářských muzeí
v Kamenickém Šenově a Novém Boru,
výstav ve sklářské škole, v nově otevřené
výstavní síni Radima Váchy i v ateliéru
Petra Ratha. Někteří z účastníků sympozia
prezentovali v rámci odborné části svoji
vlastní autorskou tvorbu v průběhu
úterního odpoledne, během celodenního
simultánně tlumočeného pátečního
semináře si pak vyslechli účastníci,
odborná veřejnost a studenti kamenicko
šenovské sklářské školy přednášky
a krátké příspěvky významných lektorů,
odborných pracovníků muzeí, sběratelů,
i svých kolegů.

Program obsáhl mj. i akce přístupné
veřejnosti. Například středa 7. 9. byla
Dnem otevřených dveří ve Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské
a ve Sklářském muzeu v Kamenickém
Šenově. Velmi potěšitelná byla vysoká
účast několika tříd zdejší základní školy.
Kromě práce v dílnách SUPŠS se mohli
zájemci seznámit s právě probíhající
ukázkou zhotovování skla foukaného
nad kahanem, prezentovanou ve
sklářském muzeu Davidem Wünschem.
Pro některé návštěvníky byl zážitek
umocněn i možností vyzkoušet si
vlastnoručně tuto techniku. K dalším
aktivitám určeným veřejnosti patřil úterní
koncert v kostele, připravený pěveckým
sdružením Cansonetta z Kunratic.
Neodmyslitelnou součástí sympozia se
stala rovněž výstava prací účastníků ve
Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově,
která probíhá v době od 10. 9. do 30. 10.
2005. Srdečně zveme všechny, které
zajímá, jakým směrem se současné
ryté sklo ve světě vyvíjí!

Letošní ročník s sebou přinesl některé
změny, např. v podobě vyhlášení nových
soutěží. První z nich probíhala v měsících
červnu a červenci, a zapojit se do ní mohli
všichni návštěvníci sklářského muzea
s výjimkou profesionálních sklářských
výtvarníků, kteří se v pracovním listě
pokusili o návrh rytiny na jeden ze dvou
určených tvarů. Soutěže se účastnilo
26 dětí a 2 dospělí. Uděleno bylo celkem
/> 6 cen (2 tvary, na každý z nich 1.–3. místo) a 1 čestné uznání. Realizovány byly
oceněné návrhy za první a druhá místa.
1. místo získali: Markéta Váchalová,
Nový Bor (realizace Jana Švandrlíková)
a Přemysl Činčura, Kladno (realizace
Lenka Petříková ). 2. místo: Jaroslav Rác,
Děčín (realizace Tomáš Pelcman) a Vojta
Frömmel (realizace Lenka Petříková).
3. místo: František Matula, Chotovice
a Vilda Smejkal, Kamenický Šenov.
Čestné uznání: Gerhard Sacher, Lollar-
Odenhausen, Německo, návrh na
téma Člověk – cesta dějinami lidstva.
Návštěvníci mohou tato dílka spatřit
na výstavě v muzeu v době od 10. 9. do
30. 10. 2005.

Další ocenění – Zámku Bezdružice, České
sklářské společnosti, Ronalda Pennella,
Sdružení sympozia, Petra Ratha
a Studentský program - byla hodnocena
a vyhlášena porotou ve složení: prof.
Jiří Harcuba, prof. René Roubíček, prof.
Vladimír Kopecký, prof. Marián Karel,
ředitel SUPŠS Kamenický Šenov Pavel
Werner, Antonín Langhamer, Peter Rath,
Josef Kessler, Helena Braunová:

/Cena zámku Bezdružice/
Byla určena všem účastníkům sympozia
v souladu se základní ideou „vyvolávat
podněty k nové tvorbě v oboru rytí skla“.
Udělena byla za objevování a hledání
nových cest, nových technik a technologií
ve využití rytí skla ve volné tvorbě
studentu VŠUP Praha Josefu Divínovi.
Čestná uznání získali Jitka Skuhravá, CZ,
Petr Larva, CZ, Alexander Fokin, Rusko,
Mare Saare, Estonsko.

/Cena České sklářské společnosti/
Jejím posláním bylo zvýšení zájmu
především mladých pracovníků – včetně
studentů – v oboru rytí skla o využití nových
technik, zvyšujících produktivitu
práce, umožňujících vytváření nových
atraktivních dekorů a výrobků, odlišujících
se od klasických vzorů. Udělena Janu
Pánkovi, studentu VŠUP Praha.

/Cena Ronalda Pennella – Anglie/
Byla určena studentům Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Kamenickém Šenově a tématicky
zaměřena na přírodní a kulturní památky
severních Čech. Prof. Ronald Pennell se
stal od roku 1982, kdy poprvé navštívil
SUPŠS v Kamenickém Šenově, jejím
velkým přítelem. Oceňuje vysokou úroveň
výuky a výsledky studentů. Touto cenou
chce podpořit tvůrčí úsilí studentů. 1. místo
neuděleno, 2. místo Perla Kratochvílová,
3. místo – Nina Razímová a Jitka Havlanová.
/Cena Sdružení sympozia/
Sdružení sympozia rytého skla udělilo
cenu za dlouhodobý přínos rytému sklu
Jaroslavě Votrubové.

/Cena Petera Ratha/
Byla vyhlášena pro účastníky, jimiž jsou
osobnosti z uměleckých profesí z jiných oborů než sklářských. Návrhy zhotovené
známými umělci z České republiky,
Rakouska a USA realizovali rytci této
oblasti. Návrhy vytvořili:

– zpěvák a skladatel Jiří Suchý, CZ
(realizace Rudolf Kment)

– Dough Heller, New York, USA, jeden
z nejznámějších galeristů světa (realizace
Marek Baláž)

– prof. Lore Heuermann, Vídeň, Rakousko,
umělecká textilní batika; zakladatelka nyní
velmi populární techniky vitrografie
(realizace Zdeňka Slaninová)

– Dr. Cindy Lannarelli, vysokoškolská
profesorka, Bridgewille, USA (realizace
Perla Kratochvílová
– Monika Singer, designerka nábytku,
Vídeň, Rakousko (realizace Jiří Carda)

– Gundi Dietz, věnuje se porcelánovým
skulpturám, Rakousko (realizace Tomoko
Sakai)

/Studentský program sympozia/
V době od 5. do 9. září pracovali vybraní
studenti sklářských škol z České republiky,
Německa i z dalších zemí na zvláštním
studentském programu vyhlášeném
Petrem Rathem. Svou tvorbu zaměřili
na kombinaci technik rytí a malby skla.
Kromě těchto vyhlášených cen vznikly
také další unikátní rytiny. Autory jejich
návrhů jsou výtvarníci humoristé Adolf
Born (realizace Jan Lorenc), Jiří Slíva
(realizace Arno Čančik), Jan Vobr (realizace
Milan Baťka), a prof.Ronald Pennell
z Anglie (realizace prof. Jiří Harcuba).
Zásluhu na oživení výstavy prací
účastníků sympozia kresleným humorem
převedeným do rytiny měl především
prof. René Roubíček, který se přípravě
dlouhodobě věnoval.
O průběhu sympozia byli zájemci
informováni prostřednictvím médií (např.
Radio Contakt Liberec, Radio Sever, Mladá
fronta, Glassrevue aj.; sympozium natáčela
během prvních dvou dnů také rakouská
televize SAT 3).

Čtvrté Mezinárodní sympozium rytého
skla finančně podpořili Město Kamenický
Šenov, Česko-německý fond budoucnosti,
Nadace Preciosa, Sklářský ateliér Petra
Ratha, vídeňská firma J.& L.Lobmeyr,
Bayton, Zámek Bezdružice, dále Mea Nový
Bor, Adem Prácheň, Ajeto Lindava a další
sponzoři. Děkujeme nejen jim, ale také
všem, kteří měli na zdárné přípravě
a průběhu 4. ročníku Mezinárodního
sympozia rytého skla svůj podíl: výbor
sympozia – ak. soch. P. Werner, Ing.
P. Čech, H. Braunová, organizační tým
Sdružení – Z. Andres, V. Dvořák, R. Hais,
P.Jech st., P. Jech ml., Ing.R.Kirsch, PhDr.
J. Polanecký, Mgr. O.Raiter, P. Rath, ak.
mal. K.Rybáček, Mgr. M.Šeps, i mnozí
další – zvláště odborní učitelé
kamenickošenovské sklářské školy,
prof. J. Harcuba, prof. René Roubíček,
K. Ditterová, M. Horák, Z. Hovorka,
R. Klinger, T. Kopalová, O. Malá, P. Slavík,
H. Šrámková, manželé J. a J. Štrojsovi,
M. Vojtíšková a další.

Milí čtenáři, nabízíme vám možnost
seznámit se s děním sympozia nejen
prostřednictvím vystavených exponátů,
připravované besedy, ale také
fotografií na stránkách Sdružení:
www.engravedglass.cz.

Helena Braunová