Pondělí 2. 9.


– registrace účastníků v informačním
středisku GLASSiCENTER (GiC), návštěva
výstav v GiC, Sklářském ateliéru Petera
Ratha, Sklářském muzeu
– slavnostní zahájení v kině Hvězda
– informační setkání účastníků

Úterý 3. 9.


– práce účastníků v dílnách sklářské školy
(SUPŠS) – Den otevřených dveří v SUPŠS
– návštěva skláren a domácích dílen –
AJETO Lindava, Vitráže Čáp a Drábek Svor,
Huť Augusta Svor, SOU sklářské Nový Bor,
OVM Děčín - výstava Sklootazníky, ateliér
J.Fišara Polevsko
– muzeum Nový Bor – výstava sklárny
AJETO
– koncert v kostele – středověká hudba –
skupina Řemdih

Středa 4. 9.


– práce účastníků v dílnách SUPŠS
– návštěva skláren a domácích dílen –
huť, dílny a galerie SPŠS Nový Bor, TGK
Skalice, ateliér R. Roubíčka Kamenický
Šenov, ateliér S. Grebeníčkové a M. Handla
Polevsko, ateliér A. Čančíka
– vernisáž výstavy Sklo a keramika
z Letohradu – galerie U Parku Nový Bor
– zahradní slavnost u Petera Ratha

Čtvrtek 5. 9.


– práce účastníků v dílnách SUPŠS
– celodenní výlet do Turnova, Malé Skály,
Železného Brodu, na zámek Sychrov

Pátek 6. 9.


– práce účastníků v dílnách SUPŠS
– odborný seminář v kině Hvězda
– lampionový průvod od muzea
na Panskou skálu, hudební program +
ohňostroj

Sobota 7. 9.


– vernisáž výstavy prací z 1.–3. sympozia ve
Sklářském muzeu. Výstava bude otevřena
pro veřejnost od 8. září do 31. října 2002
– slavnostní večer v kulturním domě
Bohemia Nový Bor