Vážení přátelé,

dostává se vám do rukou katalog
z našeho nedávného společného setkání,
uspořádaného u příležitosti 650. výročí
vzniku Kamenického Šenova. Katalog
je obrazem průběhu třetího ročníku
sympozia, tak jak nám všem zůstal uložen
v paměti. První zářijový týden roku 2002
pro nás zůstane naplněn mimořádnou
aktivitou, tvůrčí prací a nádhernou
přátelskou atmosférou. Pocit sounáležitosti
k tajuplnému a křehkému světu rytiny
svedl do Kamenického Šenova výtvarníky,
rytce, sběratele a další zájemce z deseti
zemí a na krátký čas vzájemně prolnul
jejich osudy. Letošní ročník byl vyjímečný
tím, že se v prostředí sklářské školy sešli
nejen špičkoví světoví umělci, ale také
studenti uměleckých škol a amatérští
tvůrci kurzu Školy Dominika Bimana.
Navzdory nepříznivé situaci po povodních
jsme se rozhodli sympozium neodkládat.
A odhodlanost vás všech, kteří jste k nám
přijeli často z velmi vzdálených míst, nám
potvrdila správnost tohoto rozhodnutí.
I při nižší účasti se závěrečná výstava stala
přehlídkou svěžích návrhů výtvarníků
i zručnosti a dovednosti těch, kteří dílům
vdechli život.

Ohlédneme-li se za uplynulými třemi
ročníky sympozií, uvědomujeme si stále
intenzivněji smysl uskutečňování našich
cílů, kterými jsou podpora vzájemných
kontaktů, diskuzí, vytváření podnětů k nové
tvorbě i příležitostí k experimentování.

Rádi bychom v příštích ročnících dali
ještě větší prostor výměnám názorů
o současnosti a budoucnosti rytého skla,
a to nejen z hlediska vlastní tvorby, ale
i jejího uplatnění. Ryté sklo se asi nikdy
nestane předmětem běžného užívání,
ale přesto se jeho krása a jedinečnost
stává nepostradatelnou pro naši duši.
Na nás všech záleží, abychom ostatní
naučili chápat nádheru a ušlechtilost
této sklářské techniky.

Děkujeme vám všem, kteří tato sympozia
vytváříte,s radostí je připravujete nebo do
nich vkládáte nemalé finanční prostředky,
všem, pro něž se Kamenický Šenov stal
součástí jejich života. Děkujeme za
příležitost poznání skutečné radosti
z tvoření, za to, že jsme se na této cestě
mohli potkat ...

Helena Braunová

(převzato z katalogu 3. MEZINÁRODNÍHO
SYMPOZIA RYTÉHO SKLA)