Pondělí 13. 9.


– registrace v informační kanceláři
v GLASSiCENTRU
– zahájení v kině Hvězda
v Kamenickém Šenově
– občerstvení
– návštěva Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské (dále SUPŠS)
– setkání v restauraci U Tůmů
v Kamenickém Šenově

pracovní program (SUPŠS) – po dobu
celého týdne 8.00–19.00, v pátek do
15.00 přestávka na oběd 12.30–14.00


Kulturní program
Úterý 14. 9.


– prezentace sklářských škol (v SUPŠS)
Den otevřených dveří v SUPŠS
– večerní koncert v kostele Narození
Sv. Jana Křtitele

Středa 15. 9.


/9.00–12.30/
seminář (přednášky max. 20 min.),
přestávka na oběd
/14.00–18.00/
seminář, souběžně proběhne i prezentace
výtvarníků – (slide show, max. 10 min.):
E. Eisch, V. Jelínek,U. Merker a další

Čtvrtek 16.9.


– celodenní zájezd do Harrachova, odjezd
v 7.00 z K. Šenova, návrat do 22.00 hod.
– návštěva Železného Brodu, Harrachov –
prohlídka sklárny, kaple Harrachů, výstava,
sklářské muzeum, odhalení pamětní desky
na rodném domě D. Bimana aj.

Pátek 17. 9.

– dopoledne návštěva vybraných
domácích dílen rytců
– odpoledne tavení skla dřevem v lesní
huti v Nové Vsi

Sobota 18. 9.


– dopoledne individuální program
dle nabídky
/15.00/
vernisáž výstavy v GLASSiCENTRU
/18.00/
slavnostní ukončení sympozia,
společenský večer s tancem

Neděle 19. 9.


– odjezd z Kamenického Šenova, pro
zájemce nabízí Společnost D. Bimana
v Harrachově několikadenní program