/Čestné předsednictvo/
RNDr. Jiří Žalman
(Ministerstvo kultury ČR)
PhDr. Helena Koenigsmarková
(Uměleckoprůmyslové muzeum Praha)
Doc. PhDr. Josef Hlaváček CSc.
(Vysoká škola umeleckoprůmyslová Praha)
Pead. Dr. Petr Bergman
(Okresní školský úřad Česká Lípa)
Prof. JIří Harcuba
(Praha)
Peter Rath
(Vídeň)

/Cíle sympozia/
– vyvolat podněty k nové tvorbě v oboru
rytí skla
– získat pro tuto myšlenku nejlepší
odborníky tohoto oboru z celého světa
– založení tradice periodiky sympozií
rytého skla – umožnění účastníkům experiment,
demonstraci, improvizaci a společnou
diskusi
– obnovit staré a vytvořit nové kontakty

/Odborný garant/
Sklářské muzeum
Helena Braunová
ředitelka
471 14 Kamenický Šenov
Česká republika

/Organizační zajištění/
Dům techniky Ústí nad Labem s.r.o.
Ivana Lukešová a Jaroslava Buršíková
Veleslavínova 14
400 11 Ústí nad Labem
Česká republika