Pondělí


– prezentace v informační kanceláři
ve Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské (SUPŠS) Kamenický Šenov
– přivítání účastníků, zahájení v kině
Hvězda v Kamenickém Šenově
– prohlídka SUPŠS a seznámení se
s pracovním prostředím
– vernisáž výstavy prací studentů v SUPŠS
– neformální setkání účastníků v restauraci
"U Tůmů"

Úterý


– prohlídka Sklářského muzea
v Kamenickém Šenově, Sklárny Bratři
Jílkové, s.r.o. v Kamenickém Šenově
– návštěva domácích ryteckých dílen:
K. Fajfer, A. Čančík, J. Tesař, A. + J. Lorenc,
V. Hubert, firma Blažek
– předvedení obnovené techniky rytí na
šlapacím stroji K.Kopřivovou

Úterý až pátek probíhá soustavná práce
účastníků v ryteckých dílnách

Středa


– prohlídka Sklářského muzea v Novém
Boru, SOUS v Novém Boru, Sklárny Ajeto v Lindavě
– Den otevřených dveří v SUPŠS
v Kamenickém Šenově

Čtvrtek


– prohlídka Vzorkovny a.s. Preciosa –
Lustry, Kamenický Šenov, Sklárny
Alexandra s.r.o. Prácheň
– teoretické semináře

Pátek


- semináře a krátké referáty
– návštěva zámku Lemberk s prohlídkou
expozic skla IGS v Novém Boru
– ukázka tavení skla dřevem v Nové Vsi –
Volfarticích – p. Andres
– společenský večer s tancem

Sobota


– závěr sympozia
– návštěva Nového Boru – prohlídka
sklářského muzea v Novém Boru,
prohlídka vybraných soukromých
sklářských dílen
– slavnostní ukončení konference v kině
Hvězda v Kamenickém Šenově
– prohlídka výstavy zhotovených prací ve
Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově