Severočeské městečko Kamenický
Šenov se v měsíci září 1996 stalo dějištěm
mimořádné události. U příležitosti oslav
140. výročí založení nejstarší sklářské
školy světa se zde ve dnech 23.–29. 9.
konalo 1. Mezinárodní sympozium Rytého
Skla. Při společné práci a diskuzích se
setkalo více jak padesát aktivních
účastníků z ČR, Německa, Rakouska,
Austrálie, Panamy, USA, Japonska, Norska,
Velké Británie a Estonska. Současné ryté
sklo, prezentované předními výtvarníky
a zručnými řemeslníky, zaujalo také
sklářské odborníky, historiky, sběratele
a muzejníky, jichž se sešlo také téměř
padesát.

Oblast Kamenickošenovska, propojená
v povědomí odborné veřejnosti
s představou uměleckého řezaného
skla, byla svým historickým kontextem
již dávno předurčena pro konání takovéto
akce. Vždyť řezáči skla zde byli činní již
od 17. století. Právě tady vznikla v roce
1856 sklářská škola, celá desetiletí příznivě
působil vliv L. Lobmeyra a později i jeho
synovce Stefana Ratha. Připomenutí této
tradice i otázka dalšího vývoje rytého skla
se staly podnětem k přípravě sympozia.
K předem vytyčeným cílům patřila
prezentace jedné z nejnáročnějších.
a nejkrásnějších technik, podpořená
vzájemnou výměnou názorů a zkušeností,
i objevováním nových dimenzí této
královny zušlechťovacích technik.

Týden intenzivního vypětí a kooperace
zdůraznil skutečnost, že pro budoucnost
rytého skla je velmi významná společná
práce výtvarníků a řemeslníků. Neboť
myšlenku a výtvarnou formu, která je
výrazem doby a rytmu současného života,
dokáže přesvědčivě zachytit právě tvořivá
ruka uměleckého řemeslníka. S díly,
v nichž autoři vyjádřili své životní pocity
a postoje, a v nichž je zachycen konkrétní
rukopis tvůrců, se mohli zájemci
seznámit na výstavách ve Sklářském
muzeu v Kamenickém Šenově a v galerii
Wünsch v Novém Boru. Umělecké
práce, prezentované v tomto katalogu,
se stanou svědectvím své doby i výpovědí
o 1. Mezinárodním sympoziu rytého skla
v Kamenickém Šenově.